Skip links

İnşaat Taahhüt İşleri

Faaliyet Alanlarımız

İletişim Formu

  İletişim

  +90 424 212 19 01

  Faaliyet Alanlarımız

  İnşaat Taahhüt İşleri

  Uzkar İnşaat Olarak Neler Yapıyoruz ?

  İnşaat Taahhüt İşleri

  Yapı taahhüt işlemleri nasıl yapılır? Bu çalışmaları gerçekleştirirken izlenecek yol nedir? Bu sorulara cevap aramadan önce inşaat taahhütü, inşaat taahhüt işletmeleri nedir? öğrenmeliyiz. Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

  İşveren ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında yapının inşa edilmesine ilişkin olarak yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır:

  • Projenin hazırlanması,
  • Keşif bedelinin belirlenmesi,
  • Fiyatlandırma yönteminin tespiti,
  • Teklif alma yönteminin belirlenmesi,
  • Projenin ihaleye çıkarılması,

  İhaleye çıkarılan projeye taahhüt işletmeleri tarafından teklif verilir. Verilen teklifler işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve inşaata başlanır, yapı taahhüt işlemleri aşağıdaki gibi ilerlemektedir.